Onorarii

Serviciile noastre sunt adaptate în funcție de interesul clientului.

Pachete de servicii:

    – Servicii de consultanță juridica lunare

    – Servicii pentru lucrări determinate

Cabinetul nostru oferă pachete de consultanta pentru Societați care includ:

  1. Asistență, reprezentare, consultanță juridică, în limita unui număr prestabilit de ore lunar
  2. Redactarea actelor și a contractelor, consilierea in vederea adoptării acestora, negocierea condițiilor contractuale avantajoase
  3. Identificarea debitori rai platnici, notificarea acestora in vederea recuperării debitelor, concilierea prealabila in vederea rezolvării amiabile a litigiilor, redactarea somațiilor de plata și susținerea acestora in instanta
  4. Reprezentarea contractuala in raporturile cu terții

Pentru a putea asigura o continuitate a raporturilor de consultanta, preferam stabilirea unor relații de lunga durata cu clienții noștri.


Cabinetul nostru oferă servicii avantajoase pentru  clienți persoane fizice, asociații și fundații care acoperă întreaga arie de interes a acestora.

Onorariile sunt orientative în conformitate cu recomandările organizațiilor profesionale la nivel local,național sau european.  Cuantumul acestora reflectă complexitatea cazului sau acțiunii, durata de desfășurare până la îndeplinirea scopului sau epuizarea mijloacelor dar și a valorilor în litigiu.